GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-12-2022 08:26

PROF. DR. HAYRETTİN İVGİN’E “AHMED CAVAD ÖDÜLÜ” VERİLDİ

Azerbaycan İstiklâl Şairi Ahmed Cavad’ın Doğumunun 130. Yılında TÜRKSOY Tarafından Hemşehrimiz Prof. Dr. Hayrettin İvgin’e “Ahmed Cavad Ödülü” Verildi.

PROF. DR. HAYRETTİN İVGİN’E 	“AHMED CAVAD ÖDÜLÜ” VERİLDİ

Azerbaycan İstiklâl Şairi Ahmad Cavad (1992-1937) içinde bulunduğumuz 2022 yılı onun doğumunun 130. yılıdır. TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) tarafından da, 2022 yılı içinde bir seri anma programları düzenlenmiştir. TÜRKSOY’a üye diğer ülkelerde de Ahmed Cavad çeşitli etkinliklerle anılmıştır.

Ahmed Cavad “Çırpınırdı Karadeniz” mahnısının (türküsünün) söz yazarıdır. 1892 yılında Azerbaycan’ın Gence şehrinin Şemkir rayonunun (kazasının) Seyfeli köyünde doğmuştur. Azerbaycan’ın milli şairidir, hattâ 1918 yılında kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin “milli marşı”nın da  sözleri ona aittir. Türklük şuurunu her zaman uyanık ve dik tutan Ahmet Cavad, öğretmen ve eğitimcidir. Rusça’yı, bir-kaç Batı dilini çok iyi bilen, yüksek okullarda bölüm başkanlığı, doçentlik ve profesörlük gibi görevlerde bulunan, I. Dünya Savaşı’nda Doğu cephesinde  Ruslara ve Ermenilere karşı savaşan, Kafkas Gönüllü İslâm Ordusu’na katılan, Kafkasya’da çarpışan Nuri Paşa ve Karabekir Paşalarla yakından temaslarda ve işbirliğinde bulunan Ahmed Cavad, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilk Milli Meclisi’nde milletvekilliği de yapmıştır.

Sovyet rejimi sırasında “Türkçülük” yaptığı gerekçesiyle “halk düşmanı” ilân edilerek Bakü’de 13 Kasım 1937 tarihinde kurşuna dizilerek idam edilmiştir.

“Çırpınırdı Karadeniz” şiirini 1914 yılında kaleme almış, 1918 yılında, Azerbaycan’ın büyük ve ünlü kompozitörü Üzeyir Hacıbeyli tarafında bestelenmiştir. Bu mahnı Nuri Paşa komutasındaki Osmanlı Kafkas İslâm Ordusunun 15 Eylül 1918’de 130 şehit verdikten sonra, Ermenilerden Bakü’yü kurtararak şehre girmesi sebebiyle bestelenmiştir.

Bu mahnının (türkünün) bir-kaç dörtlüğü şöyledir:

 

Çırpınırdı Karadeniz

Bakıp Türk’ün bayrağına,

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına.

 

Ayrı düşmüş dost elinden

Yıllar var ki çarpar sinen,

Vefalı Türk geldi yine

Selam Türk’ün bayrağına.

 

Sırmalar sarsam koluna

İnciler dizsem yoluna,

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk’ün bayrağına.

 

Kafkaslardan esen yeller

Şimdi sana selam söyler,

Olsun bütün Turan eller

Kurban Türk’ün bayrağına.

 

Şehid Ahmet Cavad’ın 2022 yılı, Doğumunun 130. Yılıdır. Bu yıl Türk Dünyasının her yerinde büyük törenlerle, anma toplantılarıyla, bilimsel etkinliklerle yıl boyunca anıldı. Ahmed Cavad için araştırma yapanları, yazı yazanları ve onun fikirlerini yeni kuşaklara aktaranları, bu konuda hizmet verenleri TÜRKSOY, “Ahmet Cavad” madalyası ile ödüllendirdi.

Hemşehrimiz Prof. Dr. Hayrettin İvgin’e de 7 Aralık 2022 günü Ankara’da TÜRKSOY Genel Merkezi’nde yapılan törenle bu ödül takdim edilmiştir. Ödülü, Prof. Dr. Hayrettin İvgin’e Kırgızistan’ın eski Kültür Bakanı ve TÜRKSOY’un şimdiki Genel Sekreter’i Sultan Raev verdi.

Değerli Hemşehrimiz Prof. Dr. Hayrettin İvgin’i kutluyoruz.  

 

AdminAdmin