GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-11-2022 10:25

ÖZDEMİR`İN SORU ÖNERGESİNE YAZILI YANIT GELDİ

ÖZDEMİR`İN SORU ÖNERGESİNE YAZILI YANIT GELDİ

ÖZDEMİR`İN SORU ÖNERGESİNE YAZILI YANIT GELDİ

ÖZDEMİR`İN SORU ÖNERGESİNE YAZILI YANIT GELDİ

Vezirköprü İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Ahmet Özdemir Ekim ayı meclis toplantısında Vezirköprü Belediye Başkanı İ. Sadık Edis tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 4 maddeden oluşan bir soru önergesi vermişti. Vezirköprü Belediye Başkanlığı’ndan Özdemir’in sorularına yazılı cevap verildi.

SORU : Belediyenin tüm sivil toplum kuruluş seçimlerine taraf olması, belediyenin tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmakta mıdır? Belediyenin sağladığı nüfuzun bu seçimlerde kullanılması etik midir? Seçim sonuçlarına müdahale edebilmek için oy sahibi üyelerden, yakınları işe alınanlar olmuş mudur?
Cevap: Vezirköprü Belediyesi kanun ile kurulmuş, amacı sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlara, bütçesi imkanları çerçevesinde, eşit şekilde hizmet etmek olan resmi bir kurumdur. Kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan hiçbir sivil toplum kuruluşunun seçimine kurumsal olarak müdahil olması söz konusu değildir. Belediyenin kurumsal nüfuzu belediyenin ve toplumun menfaati dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Belediyemiz bünyesinde herhangi bir sivil toplum kurumunu seçimine müdahil olmak amacıyla herhangi bir istihdam gerçekleştirilmemiştir.
SORU : Belediyenin maliki olduğu araçların zorunlu trafik sigortaları ve kaskoları hangi acente tarafından yapılmaktadır? Sigorta için teklifler nasıl alınmaktadır? Ödemeler nasıl yapılmaktadır? Sigorta için teklifler nasıl alınmaktadır? Ödemeler nasıl yapılmaktadır?
Cevap: Belediye araçlarının trafik sigortaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesi çerçevesinde yasal prosedüre uygun olarak en düşük teklifi veren sigorta acentesi tarafından karşılanmaktadır. Trafik sigortası için teklifler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesine uygun olarak alınmaktadır. Poliçe ödemeleri belediyeni maddi imkanları doğrultusunda yapılmaktadır.
SORU : Doğrudan temin yoluyla alımını yaptığı her türlü mal ve hizmette, teklifler hangi usulle yapılmaktadır? Yan teklif alınması gibi bir uygulama var mıdır?
Cevap: Belediyemizin doğrudan temin yoluyla yapılan her türlü mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 . Maddesi çerçevesindeki yasal prosedüre uygun olarak yapılmaktadır. Belediyemizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesi çerçevesindeki tüm mal ve hizmet alımları, her yıl İç İşleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından denetlenmekte olup herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.
SORU : Belediye bütçesinden bugüne kadar kamulaştırmasız el atma davaları için ödenen toplam rakam ne kadardır? Tazminatlar hangi kaynaktan ödenmiştir? Bu tazminatlar nedeniyle belediyeye ait taşınmazlardan icra yoluyla satışa çıkan olmuş mudur? Belediyenin bu yolla uğradığı zarar ne kadardır?
Cevap: Belediye bütçesinden yapılan kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları için ne miktarda ve ne şekilde ödeme yapılacağı 2942 sayılı kanunun geçici 6. Maddesinde belirtildiği gibi olup, tazminat ödemeleri bu maddede belirtilen bütçe çerçevesinde yapılmaktadır.
Ayrıca kamulaştırmasız el atma davaları sonucunda yapılan ödemeler kesinleşen mahkeme kararına istinaden belediye bütçesinden, yukarıda bahsedilen usul ile karşılanmakta olup, Belediyemizin bu nedenle doğan bir kamu zararı söz konusu değildir. Bu konudaki tüm ödemeler de her yıl İç İşleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir denildi.

 

AdminAdmin