GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-12-2022 19:28

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ GENEL KURUL YAPIYOR

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ GENEL KURUL YAPIYOR

    ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ GENEL KURUL YAPIYOR

DAHA ÖNCE 3 YILDA BİR YAPILMASI PLANLANAN GENEL KURULLAR ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİ İLE

2 YILDA BİR MALİ 4 YILDA BİR SEÇİMLİ GENEL KURUL YAPILMASI GEREKMEKTEDİR BU NEDENLE 1 YIL ÖNE ALINARAK 28 OCAK 2023 TARİHİNDE AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLE GENEL KURUL YAPILACAKTIR.BÜTÜN ORTAKLARIMIZI BEKLERİZ.

 

Kooperatifimizin birleştirilmiş 2021-2022 Yılları Olağan Genel Kurul toplantısı 28.01.2023  Cumartesi Günü Saat:11.00’da ATATÜRK İŞ MERKEZİ TOPLANTI salonu Vezirköprü/Samsun adresinde aşağıda yazılı gündem gereğince yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihte ekseriyet sağlanamazsa ikinci toplantı 05.02.2023 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte tekrar yapılacağından ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

                                                            

                                                               S.S  VEZİRKÖPRÜ ESNAF VE SANATKARLAR

                                                                        KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

                                                                                       YÖNETİM KURULU

G   Ü   N   D   E   M       :              

1-Açılış.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

3-Genel Kurul Divanının seçilmesi,

4-2021-2022 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporları ile Denetim Kurulu

   Raporlarının okunması.

   5-2021-2022 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması,

6-Okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında

   Karar alınması,

7-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

8-2023 ve 2024 Yılları Olağan Genel Kurullarının birleştirilerek 2025 yılında yapılması hususunun  

   görüşülerek karara bağlanması,

9-Bakanlıkça hazırlanan Örnek Anasözleşme intibakın görüşülerek karara bağlanması,

 10-Yönetim Kurulu Seçimi (4 Yıl İçin 5 Asil 5 Yedek Üye Seçilecektir)

 11-Denetim Kurulu Seçimi (4 Yıl İçin 2 Asil 2 Yedek Üye Seçilecektir)

 12-Bölge Birliği Temsilcilerinin Seçim (4 Yıl İçin 4 Asil 4 Yedek Üye Seçilecektir)    

  13-Dış Denetçi Seçim (2 Yıl İçin Seçilecektir)

 14-2023 ve 2024 Yılları Tahmini Bütçelerinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

 15-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Dış Denetçiye 2023 ve 2024 Yıllarında ödenecek

      Aylık ücret veya Huzur Hakları ile yollukların belirlenmesi,

 16-Kooperatif Ortaklarının Üniversitede okuyan çocuklarına 2023 ve 2024 Yılları için ayrı ayrı

      150.000.00.-TL ye kadar burs verilmesi kararının alınması, 

 17-Dilek ve Temenniler,

  18-Kapanış

AdminAdmin