Güncel
Giriş Tarihi : 12-07-2021 18:04   Güncelleme : 12-07-2021 18:04

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONUNDAN DUYURULUR

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONUNDAN DUYURULUR

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONUNDAN DUYURULUR

Yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla halkımızın dini vecibelerini en güzel şekilde
yerine getirebilmeleri ve hijyenik şartlara uygun biçimde kurbanlarını kesmeleri için
ilçemizde kurulan kurban hizmetleri komisyonunca aşağıdaki kararlar alınmıştır;
1- İlçe merkezinde sürekli kurban satış ve kesim yerleri inşa edilinceye kadar isteyen
ve müsait yeri bulunmayan vatandaşlarımızın kurbanlarını Belediyemize ait
mezbahada kurban kesiminin yapılmasının halkımıza duyurulmasına,
2- İlçemizde kurban satış yeri olarak Belediyemize ait canlı hayvan pazarının
belirlenmesine,
3- Özel mülklerinde dini ve hijyenik şartlara uyarak kurban kesmeye elverişli yerleri
bulunan vatandaşlarımıza uyacakları esasları belirleyerek kurban kesmelerine mani
olunmamak la birlikte, park, yol güzergahı, cadde ve ana yol gibi yerlerde kurban
kesmek isteyenlere zabıtaca engel olunmasına, belirtilen şartlara uymayanlar
hakkında ise cezai müeyyide uygulanmasına,
4- Kurban kesiminin dini esaslara, sağlık şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini
sağlamak için kesim yerinde yeterli sayıda din görevlisi, veteriner hekim, sağlık
personeli, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,
5- Kurban kesme işleminin, kurban kesme belgesi olan şahıslar tarafından
yapılmasının sağlanmasına, kesim anında kasapların bu belgelerini ibraz etmelerinin
gerekli olduğuna,
6- Kurban Satış ve kesim yerlerinde Covid-l9 salgını sebebiyle Komisyonların İl
pandemi kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri almalarına,
a. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasına.
en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak Şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulmasına,
satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el
antiseptiği bulundurulmasına, bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasına,
b. Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılmasına, insan kalabalığını önlemek için
hayvan ve insanların giriş-çıkışlarına uygun kontrollü kapılar oluşturulmasına,
hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına,
c, Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak
şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına,
d. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Covid-l9' dan korunma
önlemleri ile ilgilim bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına,e.
Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olan kişilerin alınmamasına, satış
ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38.C üzerinde
olanlara tıbbi maske takılmasına, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesinin sağlanmasına,
f. Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarıların
yapılmasına

,g. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek
için ' uygun hayvan satış üniteleri oluşturulmasına, bu üniteler arası mesafenin en
az2 metre olmasına,
h. Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hıjyeni sağlayacak
uygunlukta kolonya bulundurulmasına,i. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir
yerlerde el yıkamak için lavaboların oluşturulmasına,
j. Girişte el antiseptiği kullanılmasına.k. Ateşi ve hayvan satış solunum sıkıntısı
olan. Covid- 19 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin,hayvan satış alanlarına
girmemesinin sağlanmasına,l. Hayvan satış alanlarında maske takılmasına,
m. Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının
sağlanmasına,
n.-Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına, o.
yeterli sayıda lavabo ve tuvalet imkanının sağlanmasına,
p. Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme _olması için gerekli tedbirlerin
alınmasına ve devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,
r. Satıcıların sık sık ellerini yıkamaya ve el antiseptiği kullanmaya teşvik
edilmesine, (özellikle her para ödemesinden sonra)
7-Kurban kesim ücretinin aşağıda gösterildiği şekilde uygulanmasına,
Kurbanını kurban kesim yerinde görevlilere kestirmek isteyenlerden :
Küçükbaş hayvan keseceklerden : ..... TL
Büyükbaş hayvan keseceklerden : ....... TL olarak belirlenmesine
komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Halkımıza ilanen duyurulur.