Güncel
Giriş Tarihi : 12-06-2021 10:37   Güncelleme : 12-06-2021 10:37

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurul’a Gidiyor

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurul’a Gidiyor

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve  Kefalet Kooperatifi  Genel Kurul’a Gidiyor

Saat:13.00’da ATATÜRK İŞ MERKEZİ TOPLANTI  SALONUNDA yapılacaktır.

Vezirköprü Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan Yaptığı açıklamada Yukarıda belirtilen tarihte ekseriyet sağlanamazsa ikinci toplantı 18.07.2021 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte tekrar yapılacağından ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.” Dedi.

                                                                

1-Açılış.

2-Genel Kurul Divanının seçilmesi,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4-2018-2019-2020 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporları ile Denetim Kurulu

    Raporlarının okunması.

   5-2018-2019-2020 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması,

6-Okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında

   Karar alınması,

7-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı,ayrı ibrası,

8-14 Kasım 2018 tarih ve 2018/09 sayılı TESKOMB Genelgesi kapsamında gecikme faizi oranının

   %20 ye düşürülerek uygulanmasının genel kurulun onayına sunulması.

9-13 Temmuz 2020 Tarih ve 2020/17 sayılı TESKOMB Genelgesi çerçevesinde 13 Temmuz 2020-

    31 Ağustos 2020 tarihleri arasında uygulanan takipteki alacakların yeniden yapılandırılması

    Kapsamında yapılandırılan alacakların genel kurulun bilgi ve onayına sunulması.

    17 Mart 2021 tarih ve 2021/07 sayılı TESKOMB genelgesi çerçevesinde 18 Mart 2021-

    30 Nisan 2021 tarihleri arasında uygulanan daha sonra 29 Nisan 2021 tarih ve 2021/08 sayılı

    Genelgeyle uygulama tarihi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılan takipteki alacakların yeniden

      Yapılandırılması kapsamında yapılandırılan alacakların genel kurulun bilgi ve onayına sunulması.

 10-Kooperatif Ana sözleşmesinin 66.’ncı maddesi değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.

 11-2021-2022 ve 2023 yılları olağan genel kurullarının birleştirilerek 2024 yılında yapılması hususunun

      Görüşülerek karara bağlanması.

 12-Kooperatif ortaklarının Üniversitede okuyan çocuklarına yıllık toplam 100.000.00.-TL’ye

    Kadar burs verilmesi kararının alınması

 13- Kooperatifimiz ortaklarının kullandıkları kredilere Hayat sigortasının 2 yıllık yapılması

       Kararının alınması.

 14-Vezirköprü Huzur Evi inşaatına maddi yardım yapılması kararının alınması,

 15-Samsun İli Vezirköprü İlçesi Tikenli Mahallesi Kargucak Mevkii 274 Ada,1 Parsel,164,40m2

      Yüzölçümlü 3 Cilt,276 Sayfa Arsa niteliğindeki taşınmazın 37/64 Hissesini 120.000.00.-TL den

      Az olmamak şartı ile satılması kararı için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesine,

 16-Yönetim Kurulu Seçimi(3 yıl için 5(Beş)Asil,5(Beş)Yedek üye seçilecektir).

 17-Denetim Kurulu Seçimi(3 yıl için 2(İki)Asil,2(İki)Yedek üye seçilecektir).

 18-Bölge Birliği Temsilcilerinin Seçimi(3 yıl için 4(Dört)Asil,4(Dört)Yedek üye seçilecektir).

 19-2021,2022 ve 2023 yılları tahmini bütçelerinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

 20-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2021,2022 ve 2023 yıllarında ödenecek aylık

       Ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi.

  21-Dilek ve Temenniler,

  22-Kapanış

Genel Kurul Toplantısı COVİT-19 Pandemi Kurallarına Uygun Şekilde Yapılacaktır.