Güncel
Giriş Tarihi : 19-12-2020 14:26   Güncelleme : 19-12-2020 14:26

Vezirköprü Ziraat Odası ''YÜZDE 40 HİBELİ DAMIZLIK DÜVE ALIM DESTEĞİ MÜRACAATLARI BAŞLADI''

Vezirköprü Ziraat Odası ''YÜZDE 40 HİBELİ DAMIZLIK DÜVE ALIM DESTEĞİ MÜRACAATLARI BAŞLADI''

Vezirköprü Ziraat Odası ''YÜZDE 40 HİBELİ DAMIZLIK DÜVE ALIM DESTEĞİ MÜRACAATLARI BAŞLADI''

Vezirköprü Ziraat Odası Tarımsal Desteklemelere İlişkin 05/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin (Tebliğ No:2020/32) (15). maddesi gereğince % 40 Hibeli damızlık düve alım desteği müracaatları başlandığını duyurdu.
Şartları uygun olan yetiştiriciler 07 Aralık 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 24 günlük süre içerisinde işletmelerinin kayıtlı olduğu İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabilecekleri belirtildi.
Başvuru Şartları:
Yetiştiricinin işletmesinin, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.
İşletme kapasitesinin (ahır büyüklüğünün talep edilen hayvan miktarını karşılayacak düzeyde olması gerekir) destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.
Bir işletme; kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.
Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40'ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40'ından fazla olamaz.
Düveler Düve Yetiştirici Merkezlerinden, Hastalıktan Ari İşletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir. Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.
Başvuru sırasında istenen belgeler:
Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu ilçe müdürlüklerine yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
1) Başvuru dilekçesi,
2) Varsa, hayvancılık/ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma/belge/sertifika fotokopisi,
3) Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
4) Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.