Güncel
Giriş Tarihi : 09-12-2020 12:22   Güncelleme : 09-12-2020 12:22

DAHA ÖZGÜR, DAHA EŞİT, DAHA ADİL KARDEŞÇE YAŞAM

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, “İnsanlık tarihi boyunca sürdürülen hak ve özgürlük savaşımlarının en önemli kazanımlarından biri, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"dir.

DAHA ÖZGÜR, DAHA EŞİT, DAHA ADİL KARDEŞÇE YAŞAM

Bildirge’nin birinci maddesinde, ‘’Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşçe duygularla hareket etmelidirler” diyerek tüm insanların eşit haklara sahip olduğu ve kardeşlik içerisinde yaşam sürmelerinin önemi vurgulanmaktadır. Hepimiz kardeşiz, kardeşçe yaşamalıyız.
       Milletvekili Zeybek, “İnsanlar arasında hiçbir ayrım, ötekileştirme kabul edilemez. İnsanlar din, dil, ırk, mezhep, statü gibi farklılıklara göre değerlendirilemez. Herkes seçimleri konusunda özgürdür ve farklılıklar hayatın, yaşamın zenginliğidir. 
      Demokrasinin kalitesini belirleyen faktörlerden biri olan insan hak ve özgürlüklerinin, korunması ve geliştirilmesi konusunda öncelikli sorumluluk Devlet'indir. Bu alandaki gerçek başarının anahtarı ise, tüm bireylerin hak ve özgürlük bilinci, istenci ve duyarlılığına sahip olmasıdır. Vatandaşlarımız hakları ve özgürlükleri konusunda bilinçli olmalı, konunun nesnesi değil öznesi olduğunun farkında olarak hak ve özgürlüklerinin sıkı takipçisi olmalıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tüm yurttaşlarımız tarafından okunmalı, özümsenmelidir.
       Milletvekili Zeybek, “Üzülerek belirtmek istiyorum ki, son 18 yıllık hükümetlerinde, yaşamın her alanında adaletsizlikler yaratılmış, insan hakları ve özgürlükleri çok ciddi baskı ve tehdit altına alınmıştır. Haber alma hürriyeti, muhalefetin bastırılması için haksız hukuksuz tutuklamalar, özgür basının susturulması, hukuka ve hukukun üstünlüğüne duyulan inancın yerle yeksan edilmesi, işsizlik, çalışma koşullarının ağırlığı, ifade özgürlüğünün kısıtlı olması başlıca problemli konulardır. İnanıyorum ki, çok kısa bir gelecekte tüm milletimizle birlikte çok daha özgür, adil ve kardeşçe barış, huzur içerisinde yaşanacak günleri elbirliğiyle kuracağız. 
      Milletvekili Zeybek, “Tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü tebrik eder, daha adil, daha eşit, daha özgür ve kardeşçe yaşanan huzurlu ve mutlu gelecek günler dilerim.” dedi.