Güncel
Giriş Tarihi : 03-12-2020 21:47   Güncelleme : 03-12-2020 21:47

HANCIOĞLU: Katar, DSİ'nin sulama tesislerinin peşinde!

26 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nda iki ülke hükümetleri arasında varılan mutabakat çerçevesinde imzalanan anlaşma ve protokoller arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı da yer almaktadır.

HANCIOĞLU: Katar, DSİ'nin sulama tesislerinin peşinde!

Resmi metin henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da Anadolu Ajansı'nın bakanlığınız kaynaklarına dayandırdığı habere göre, söz konusu mutabakat zaptı ile ortak çıkarlar ve bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında iş birliğinin artırılması ve bunun teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Aynı habere göre anlaşma çerçevesinde, su kaynakları ile bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerinin, yer altı suyu sisteminin, doğal ve yapay beslenmenin yönetilmesi ile iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri konularında deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek ve proje bazlı iş birliği yapılacaktır.

Hükümetinizin Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladığı ülke olan Katar; nüfusu, yüzölçümü, su kaynakları, bu kaynakların çeşitliliği ve su yönetim altyapısı bakımından ülkemizle hiçbir benzer özellik taşımayan bir ülkedir. Her iki ülkenin de su yönetim sistemleri ve kapasiteleri, birbiriyle farklı teknik ve karakteristik özellikler taşımaktadır. Hal böyle iken, bu mutabakatla, her iki tarafın da birbirlerinden farklı kazanımlar elde etmeyi amaçladıkları anlaşılmaktadır.

Bu durum, hali hazırda kamu eliyle işletilen sulama tesislerinin akıbetini de tartışmaya açmıştır. Zira 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a, 28.04.2018 tarihli ve 7139 sayılı kanunla eklenmiş olan "Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet alımı suretiyle işlettirilebilir" hükmü yürürlüktedir. Yani Katar Hükümeti, mutabakat zaptından hareketle DSİ'ye ait olan sulama tesislerinin işletmesine talip olabilecektir.

Bu değerlendirmelerden hareketle;

1 - Katar Hükümeti'nin, DSİ'ye ait sulama tesislerini işletmeye yönelik bir talebi olmuş mudur?

2 - DSİ'nin, kendi uhdesindeki sulama tesisleri işletme devri yoluyla özelleştirmeye yönelik bir çalışması/planlaması var mıdır?

3 - Su kaynaklarının yönetimi, ulusal gıda güvenliği ile de doğrudan ilgilidir ve bütün devletler gibi ülkemiz açısından da stratejik önem taşımaktadır. Hal böyle iken bakanlığınız, ülkemizdeki sulama tesislerinin, 'işlettirme' yoluyla başka bir devletin kontrolü altına girmesine müsaade edecek midir?