Güncel
Giriş Tarihi : 12-08-2020 15:45   Güncelleme : 12-08-2020 15:53

HAVZA VE VEZİRKÖPRÜ ZİRAAT ODASI BAŞKANLARINDAN AYÇİÇEĞİ HASADI DEĞERLENDİRMESİ

İnsan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan, sanayi sektöründe de önemli bir hammadde kaynağı olan ayçiçeği, içeriğinde bulunan değerli maddeler sayesinde çok amaçlı kullanıma uygundur.

HAVZA VE VEZİRKÖPRÜ ZİRAAT ODASI BAŞKANLARINDAN AYÇİÇEĞİ HASADI DEĞERLENDİRMESİ

Geçmişten günümüze hızlı nüfus artışına bağlı olarak bitkisel yağ tüketiminde sürekli bir artış meydana gelmesine rağmen ülkemizde üretilen yağ miktarı bu tüketimi karşılayamamaktadır. Bunun bir sonucu olarak da her yıl yağlı tohum ve ham yağ ithalatı yapılmaktadır. Yağ bitkileri üretiminde planlı bir istikrarın olmayışı, mevcut üretimde birim alandan yeterince verim alınamaması, bu konuda bilimsel çalışmaların yeterli olmayışı ve çiftçilerin yeterince bilinçlendirilememesi, bitkisel yağ açığının kapatılmasında sanayinin dışa bağımlı hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu ithalatlar sonucu da ülkemiz petrolden sonra en fazla döviz kaybını bu ürünler yüzünden gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de bitkisel yağ tüketimi, son yıllarda artış göstermiştir. Ancak ülkemiz iklim ve toprak özellikleri dikkate alındığında, yağlı tohumlu bitkilerin üretimi için büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, yağ ihtiyacını karşılayacak seviyelerde üretim gerçekleştirilememekte ve oluşan bitkisel yağ açığı ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

Türkiye’nin bitkisel yağ ihtiyacının yaklaşık %70’i ithal tohum ve ithal ham yağdan karşılanmaktadır.

Ayçiçeği bitkisel yağ üretimimizin %69’unu, toplam sıvı yağ tüketimimizin yaklaşık %84’ünü, toplam yağ kullanımının ise %32’sini tek başına karşılamaktadır. Ancak ayçiçeği yağ arzının %63’ü ithal ayçiçeği tohumu ve ham yağından karşılanmaktadır

Dünyada ekimi ve üretimi en fazla yapılan yağlı tohumlu bitki soya bitkisi iken ülkemizde ekimi ve üretimi en fazla yapılan yağlı tohumlu bitki ayçiçeğidir. Bunun başlıca nedenleri olarak, adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması, kuru ve sulu koşullarda yetiştirilebilmesi, ekiminden hasadına kadar mekanizasyona uygun olması, tohumları yüksek oranda yağ (%40-55) içerdiğinden birim alandan elde edilen yağ miktarının yüksek olması ve elde edilen yağın maliyetinin düşük olması olarak gösterilebilir.

Dünya ayçiçeği ithalatının %30,6 sı yani üçte birini ülkemiz gerçekleştirmektedir. Bitkisel yağ ihtiyacının karşılanması bakımında bağımlı durumdayız, ama bu durumdan kurtulmakta yine kendi elimizdedir. Bunun için Türkiye’de yağlık ayçiçeği üretiminde üretim maliyetini düşürebilecek tedbirler alınması ve diğer ürünlerle rekabet edebilir bir duruma getirilmesi önem arz etmektedir.

Dün yaptığımız telekonferans  toplantısında  ayçiçeği yetiştiren bölge ziraat odaları başkanlarıyla Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar Beyfendinin koordinatörlüğünde ayçiçeğinde yaşanan sorunları görüştük. Yapılan görüşmede Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar;  ayçiçeği fiyatının ayçiçeği/buğday paritesi 2’nin altına düşmeyecek şekilde yani  en az ton başına  3.300 TL (üçbinüçyüz) olacak şekilde açıklanması gerektiğini değerlendirdi.

Bizlerde bugün burada aynı bölgesel sorunları yaşadığımız, sıkıntılarımızın ve umutlarımızın bir olduğu Havza ve Vezirköprü Ziraat Oda Başkanları olarak çiftçimizin sesi olma gayretiyle bu açıklamayı yapmayı önemli bulmaktayız.

Havza İlçemizde 87 bin dönüm, Vezirköprü İlçemizde 93 bin dönüm olmak üzere bölgesel olarak 180 bin dönüm ayçiçeği üretimi yapmakta ortalama 45 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ile ülke üretimimizin yaklaşık % 4 ü nü karşılamaktayız. Bitkisel yağ ihtiyacının temel taşı olan ayçiçeği, petrolden sonra en fazla döviz ödediğimiz  kalemdir. Bu sebeple üreticimizin küstürülmemesi gerekmekte, çiftçimizin ayçiçeği üretimine devam edebilmesi sağlanmalıdır. Bunun için

Yetkililerden bekletimiz;

Ayçiçeğinde devlet desteklerinin arttırılması, yüksek girdi maliyetleri olan tohum, gübre, ilaç, mazot maliyetleri karşısında üreticimizin ezdirilmemesi,

Ayçiçeği fiyatlarının hasattan önce açıklanmasının sağlanması

Ayçiçeği üreticisinin alın terinin karşılığının verilmesi,  ayçiçeği fiyatlarının tatmin edici olması, Genel  Başkanımızın da ifade ettiği üzere ayçiği fiyatın en az tonda 3.300 TL olması gerekmektedir.

 

Unutmayalım ki milli ekonominin temeli ziraattir,  ülkelerin bağımsızlığını sürdürebilmeleri için karnını doyurabilmesi gerçeğinin  anlaşıldığı bu süreçte, tarıma önem vermeli, üreticimizi küstürmemeliyiz.