Güncel
Giriş Tarihi : 14-04-2020 16:58

CHP’den “2B taksitleri bir sonraki yıla ertelensin” teklifi

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu,orman vasfını yitiren arazilerin(2B arazileri) kullanıcılarına satışıyla ilgili düzenlemeden faydalanan köylülerin bu yıl ödemeleri gereken taksitlerin bir yıl süreyle ertelenmesini sağlayacak kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

CHP’den “2B taksitleri bir sonraki yıla ertelensin” teklifi

Teklife göre, kanun kapsamında yapılması gereken taksit ödemeleri hiçbir faiz tahakkuk ettirilmeden bir yıl sonrasına ertelenecek ve ayrıca hak sahibi oldukları halde kendilerine tanınan sürede başvurusunu gerçekleştirememiş olanlar ile başvurusu olduğu halde ödeme yapamamış olan bütün hak sahiplerine takvim yılı sonuna kadar ek süre tanınacak.

CHP’li Hancıoğlu teklifinin gerekçesinde, kanun kapsamındaki hak sahiplerinin, taksit ödemeleri konusunda büyük zorluklar yaşadıklarına, ödemelerin sıklıkla aksadığına işaret ederek “Ödeme güçlüğü çeken hak sahiplerinin çok büyük bir kısmının, gelir düzeyi çok düşük olan, tarım ve ormancılıkla geçimlerini sağlayan ya da gurbette dönemsel-geçici işlerde çalışanlar olduğu bir gerçektir. Bu durum özellikle, seçim bölgem olan Samsun’un da içinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nde çok daha belirgindir” dedi.

Çin’den başlayarak bütün dünyaya yayılan ve 2020 yılının Mart ayı itibariyle ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 salgını dolayısıyla uygulamaya alınan tedbirlerin de bu durumu daha da ağırlaştırdığını vurgulayan Hancıoğlu, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Salgın tehdidi sona erip, sosyal ve ekonomik yaşamın normal seyrine dönüşü konusunda bir öngörü yapılamasa da bu kanun kapsamında yer alan ve gelir düzeyi çok düşük olan hak sahipleri açısından, tedbirlerin uygulamada olacağı dönemde yaşanacak ekonomik kayıpların telafisi bir hayli uzun zaman alacaktır.Bu nedenden ötürü, kanun kapsamında yapılması gereken taksit ödemelerinin ertelenmesi ve ayrıca başvurusu bulunmayanlar ile başvurusu olduğu halde ödeme yapamamış olan bütün hak sahiplerine ek süre tanınması zorunluluk arz etmektedir.”