Güncel
Giriş Tarihi : 19-10-2019 13:05   Güncelleme : 19-10-2019 13:05

İL TARIM MÜDÜRÜ BAYRAM AY: “KADINLAR KIRSAL KALKINMANIN DA MERKEZİNDEDİR”

Kadınların öteden beri tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan edilen 15 Ekim, ülkemizde de bu isimle kutlanmaktadır.

İL TARIM MÜDÜRÜ BAYRAM AY: “KADINLAR KIRSAL KALKINMANIN DA MERKEZİNDEDİR”

 

Kadınların öteden beri tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan edilen 15 Ekim, ülkemizde de bu isimle kutlanmaktadır. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram AY, kutlanmakta olan 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü tebrik ederek şunları söyledi:"Gerek dünyada ve gerekse de Türkiye'de, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü çiftçi kadınlarımız oynamaktadırlar. Tarımın her dalında çok önemli olan kadın, kırsal kalkınmanın da merkezindedir. Gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye'de olduğu gibi tarımsal iş gücünün % 50'ye yakınını, daha az gelişmiş bazı ülkelerde ise yüzde 70'ini kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle 15 Ekim, uluslararası kamuoyu tarafından Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu günün amacı, kırsal kadınlar ve onların ilgili oldukları kurumlar açısından kısaca; kırsalda kadınların mevcut statüsünü yükseltmek, Devlet ve kamunun dikkatini kadınların hayati fakat yeterince anlaşılmayan rollerine çekmek, kadınların desteklenmeleri için çalışmalar yapmak şekilde özetlenebilir. Kurumumuz, kırsal alanda kadın gücünün tarımsal üretim açısından önemini ve kıymetini bilmekte ve bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlığımız, özellikle de son yıllarda tarımsal alanda verilen ayni ve nakdi destekler konusunda kadın çiftçileri öncelemiş, sadece Genç Çiftçi Proje Desteklerinin % 70'ikadın üreticilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Yine son yıllarda 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' gibi ailenin temeli kadını esas alan faaliyetler, geziler, kurslar, organizasyon ve örgütlenme imkânları da devreye sokularak kadın çiftçilerimize pozitif ayrım uygulanmıştır. Bu bağlamda kurumum ve şahsım adına 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlar, kadınımızla erkeğimizle bu bayrağı ileriye taşıdığımız nice bol ve bereketli seneler dilerim."