Güncel
Giriş Tarihi : 18-09-2019 11:04   Güncelleme : 18-09-2019 11:04

OMÜ DE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE HAZIRLAMA KURSU VERİLDİ

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamındaki “Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler için Proje Hazırlama Kursu” Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman yürütücülüğünde sona erdi.

OMÜ DE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE HAZIRLAMA KURSU VERİLDİ

 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamındaki “Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler için Proje Hazırlama Kursu” Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman yürütücülüğünde sona erdi.

3-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun Konaks Otel’de gerçekleştirilen projede; alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin farklı dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine, proje hazırlama yöntem ve teknikleri 6 farklı üniversiteden öğretim üyelerinin katıldığı sosyal bir ortamda teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

20 farklı üniversiteden öğrencinin yer aldığı projenin program akışında ilk gün; Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak “yaratıcı drama yoluyla tanışma” etkinliği gerçekleştirirken; Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk de “fikir üretme atölyesi” etkinliğiyle yaratıcı fikir üretmenin farklı yollarını lisansüstü öğrencilerle paylaştı. Aynı gün Dr. Öğr. Üyesi Dilek Eroğlu tarafından verilen “sorun analizi ve çözümlenmesi” eğitimiyle problem çözme becerileri test edildi.

      Projenin ikinci gününün ilk eğitimcisi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon tarafından yapılan “ulusal projeler ile bilimsel araştırma projeleri (BAP) ve proje kodları” hakkındaki bilgilendirmeyle lisansüstü öğrencilerine bu hususlarda farkındalık kazandırıldı. Ardından Prof. Dr. Kürşat Demiryürek tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı destekleri ile diğer özel ve kamuya ait kuruluşlar paydaşlığında yürütülen projelerin tanıtımı yapıldı. Aynı günün devamında Atakum Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmeni Erdal İncebacak, Tik Tak Boom adlı sosyal etkinliği barındıran oyunu kursiyerlerle icra etti.

         Projenin üçüncü günü, Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal’ın; uluslararası projeler (Erasmus, COST, Horizon 2020) ve proje kodları hakkındaki sunumuyla başladı. Sonrasında, Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu tarafından eğitim bilimleri alanlarından proje örnekleri gösterilip, yanı sıra da proje fikrinin yazım sürecinde ve araştırmanın planlanmasında dikkat edilmesi gereken etik ilkeler hakkında bilgiler verildi.

Projenin dördüncü günü; Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu’nun “proje formları ve projeler için araştırma yapma” konusundaki eğitimiyle; Prof. Dr. Oktay Akbaş’ın “veri tabanlarının kullanımı” başlıklı eğitimine ayrıldı.

OMÜ Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Üyesi Seyfullah Gül’ün “proje bütçelerinin oluşturulması” eğitimi ile OMÜ Ziraat Fakültesi Ön Kuluçka Merkezinde Prof. Dr. Güray Erener’in, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB / 1001-1002-3501) Projeleri’ne yönelik bilgilendirici sunumu da projenin beşinci günkü içeriğini oluşturdu.

         Projenin son gününde sabah oturumunda Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel tarafından verilen “TÜBİTAK projelerine yönelik proje yazma” eğitimiyle de kursiyer lisansüstü öğrenciler aydınlatıldı.Projede ayrıca, katılımcıların 6 kişilik gruplar hâlinde hazırladıkları projeler; Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel, Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Doç. Dr. Süleyman Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk tarafından “Proje Önerileri için Panel” isimli çalışma ile değerlendirildi.

“Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler için Proje Hazırlama Kursu”, katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.